لوگو سناکوه

مجموعه سناکوه بیش از ۳۰ سال سابقه در تولید انواع واترپمپ خودرو فعالیت دارد. این مجموعه برای تامین قطعات اقدام به واردات بلبرینگ و فیبر و فنر واترپمپ نموده است. در حال حاضر این مجموعه تولید انواع واترپمپ با برند سناکوه و واردات بلبرینگ و فیبروفنر بابرند انحصاری S.K.H را نیز انجام میدهد.

کیفیت هزینه نیست بلکه یک سرمایه گذاری است.

کیفیت یک ویژگی است که ما در آن حرکت می کنیم.

کیفیت هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است

کیفیت یک ویژگی است که ما در آن حرکت می کنیم.